עלוני קיבוץ

אין קיבוץ ללא עיתון פנימי. ישנם כאלה היוצאים באופן קבוע בין שבוע  לחודש ימים ואחרים בתדירות פחותה, בצמוד לחגים ומועדים. מקורו של עלון הקיבוץ , בקן התנועתי בגולה.  בקני תנועות הנוער בפולין, אוסטריה , גרמניה וכו' עוד בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
תנועת "השומר הצעיר" שלדעת היסטוריונים הנה תנועת הנוער היהודית - ציונית הראשונה (נוסדה בשנת - 1913) מפרסמת בשנת 1917 בוינה בשפה הפולנית את עיתון "השומר" . הגרפיקה של שער העיתון מזכירה את רישומיו של משה אפרים ליליאן אמן יהודי בעל שם, שהושפע רבות מסגנון האר- נבו. ציור השער נוסח ליליאן ממשיך ללוות את עיתוני "השומר" גם בגיליונות הבאים.  פרופסור אלי צור היסטוריון יד - יערי ומומחה בהיסטוריה של תנועות הנוער מאשר את ההנחה שראשית העלונים מקורם בעיתוני קיר של קני התנועה שנהפכו לאחר מכן לעלוני שכבות וקנים. כבר בשנת 1916 יוצא עיתון של תנועת "השומר הצעיר"  בשם "מוריה" (ללא איורים). מוקי צור היסטוריון וחוקר הקיבוץ , מספר שבדגניה היה עיתון בעל פה. חברים היו כותבים את הגיגיהם ומקריאים אותם בפומבי.  כמו כן היה נהוג ספר הקיבוץ. ספר בו נרשמו הפרוטוקולים של שיחות הקיבוץ.
את קובץ "קהילתנו" שפרסמו אנשי "ביתניה עלית", קיבוץ א' של השומר הצעיר,ערב עלייתם להתיישבות בבית אלפא באביב תרפ"ב,  היה אף הוא עלון פנימי של הגיגים.  
כך דרך קני התנועה בחו"ל דרך שיחות קיבוץ רשומות והגיגי נפש כתובים מגיעים אנו אל
עיתוני הקיר שנכתב ביד ועוטר ברישומים אורגינאליים ונתלו על קיר צריף חדר האוכל (כדוגמת קיבוץ בית אלפא בשנות ה – 20 המאוחרות).  המשכו של עלון הקיבוץ  מעל דפי סטנסיל (שנות ה – 60-30) ובארבעים השנים האחרונות באמצעי דפוס מקומיים וחיצוניים.  הטכנולוגיה הדיגיטאלית העכשווית מפשטת את התהליך.  הצילום הדיגיטאלי  תופש יותר ויותר אחיזה בשיח האינפורמטיבי.

האינטרנט מאפשר מתן אינפורמציה שוטפת לחברי הקיבוץ בכל רגע נתון ובהתאם לצורך, כך שהעלון המקומי מהווה יותר במה להחלפת דעות מאשר לאינפורמציה.

דבר אחד לא השתנה, הצורך למתג את שער העלון ולקבוע לוגו ראשי קבוע. בלוגו העלון לקחו המאירים יתר חרות וחופש יצירה מאשר בלוגו הרשמי של הקיבוץ. מאייר הלוגו של עלון קיבוץ אילון (שנת 1963) יוצר לוגו המתפרס לרוחבו של כל דף הפתיחה. איור בשני צבעים, מבט אופקי של הקיבוץ הכולל את הרי הגליל , שמש זורחת ועננים. יצירה שלמה. גם עלון קיבוץ המעפיל (שנת 1966) ממתג את שער העלון בלוגו הכולל את חדר האוכל, מרכז האנרגיה וברקע מגדל עם דגל. הלוגו בצבע אחד לרוחב העלון. גם קיבוץ כפר המכבי משתמש בציור לרוחב  הגיליון התופס שליש ממנו. הציור מופיע כל פעם בצבע אחר ומתאר נוף קיבוצי של בתים ועצי ברוש (1982). יחד עם זאת רבים מהעלונים השתמשו בלוגו הרשמי של הקיבוץ או באלמנטים מרכזיים ממנו.