האם קיימת גרפיקה קיבוצית ?

כדי לנסות ולענות על השאלה , יש לברר ראשית דבר, למה אנחנו מתכוונים במונח "גרפיקה" (ביוונית = רישום) ?
ככל שאני מנסה לנסח לעצמי את המושג : "גרפיקה" אני מתקשה בכך. הבעיה איננה לשונית אלא הגדרה תחומית ומושגית.  מה הן גבולות הגרפיקה על סוגיה השונים ?
מה מייחד את הגרפיקה משאר האומנויות ? האם אפשר לקבוע;  עד כאן זו אומנות לא גראפית ומכאן והלאה זו גרפיקה אומנותית או שמושית?  אומרים שיש מאפיינים לגרפיקה. שהיא סוג של תקשורת חזותית. שהיא הסמלה והצרנה של מושגים. שיש לה תפקיד מנחה ומורה.
את אותם מאפיינים אני מוצא לעתים גם בציור הנחשב אומנותי. (1) אומרים שמאחורי הגרפיקה השימושית עומדת הזמנה שיש עמה תכלית לא אומנותית. אומרים שהגרפיקה היא דקורטיבית, שטוחה, ללא עומק אומנותי ובעלת מסרים מידיים המיועדים למחנה המשותף הנמוך ביותר.  אומרים המון דברים! ניקח את האומנות של המאות הקודמות ובמיוחד זו של המאה העשרים, חלקה יכלה להיכנס בקלות לתחום סוגת הגרפיקה.  האם כוונת היוצר היא הקובעת, האם מהות ההזמנה של היצירה או האופנה המתחלפת היא הקובעת? משה אפרים ליליאן הצייר היהודי הידוע ממייסדי בצלאל, על סגנונו העיטורי המיוחד לאיזה קטגוריה אומנותית הוא שייך?   האר-נבו ((art nouveau שסגנונו היה עיטורי, גלש גם לעיצוב המוצר ולאדריכלות, אך בו זמנית היה לו חלק נכבד ומשפיע על אמני ראשית המאה העשרים, האם הוא גראפי בהגדרתו ?
מרקם החיים הקיבוצי, האידיאולוגי – תרבותי , לשם מימוש מטרותיו הוליד מתוכו סוג מיוחד של תקשורת חזותית שבאמצעותה  הועברו מסרים לציבור החברים.
תקשורת זו הייתה לרוב גראפית. כרזת חג מעוצבת. עיטור למסיבה בחדר האוכל או הודעה מקושטת בחן על גיוס לעישוב שטחי הכותנה שנתלתה על לוח המודעות הקיבוצי.
אכן, מציאות החיים הקיבוצית המיוחדת הולידה מקרבה גרפיקה קיבוצית, שבמקרים רבים היו לה מטרות תכליתיות.
בגישה המקובלת מתחלקת הגרפיקה לשתי קטגוריות עיקריות:
גרפיקה אומנותית וגרפיקה שימושית.  לכל סוגה מאפיינים המיוחדים לה.
כפי שנאמר למעלה אמני הקיבוצים הרבו להשתמש בגרפיקה על שני מרכיביה הן ככלי ביטוי אומנותי אישי והן כאמצעי אומנותי למטרות קישוטיות, פוליטיות – חברתיות וכלכליות שיווקיות.
קל להבין ולנתח את הנסיבות שהביאו לכך שהגרפיקה בקיבוצים תפשה חזקה והייתה לאומנות דומיננטית בשיח התרבותי הקיבוצי. הדבר  נובע מתפישת עולם אידיאולוגית ומהצורך לתת תשובה אסטטית לתרבות הקיבוצית הפנימית

המתפתחת  ובו זמנית לספק את צורכי המערכת הקיבוצית המרכזית בפעולותיה המגוונות בתחומים השונים.  בהמשך נעמוד ביתר פירוט על כך.

בשנת 1960 מוציאה לאור ספרית פועלים את האלבום  "הגרפיקה הישראלית". את דברי המבוא לאלבום כתב ד"ר צבי זהר. זהר מספר לקורא את הנסיבות להתפתחותה של גרפיקה יהודית, ולא אחזור עליהם כאן. בין דבריו הוא מביא ציטטה מעניינת משל חוקר האומנות הצרפתי גאסטון דיהל בהתייחסותו לגרפיקה הצרפתית של המאה הי"ט":  "זהו דיבורו היומיומי של האמן, הלשון, בה הוא רושם את מחקריו, הרהוריו ושאיפותיו על גבי דף נייר, שאינו נועד, על הרוב, להיות נראה בעיני הציבור. זוהי מעין אספקלריה אמתית, המשקפת את נפש האדם, מעין סיסמוגרף הרושם את הגוונים ללא שיעור של השקפותיו על ענייני החיים" (הגרפיקה הישראלית בעריכת צבי זהר ואויגן קולב. הוצאת ספרית פועלים – 1960)  בהמשך דבריו קובע צבי זהר כי "מקורה של הגרפיקה האומנותית , בדרך כלל , בשאיפה להביא פרי יצירתו של האמן לקהל רחב באמצעות הדפוס (פרט לרישום שכוונתו לחן שבמקורו) והרי בדרך הזה הגיעו גדולי הגרפיקה לכלל הידברות, אנושית-חברתית-אמנותית, עם הקהל  הרחב (ודיינו אם נזכיר את גויה, דומיה, קולביץ' ומאזראל) ".

הסוגה המובהקות ביותר המבטאת את הקשר בין אומנות לרעיון היא הגרפיקה, והרעיון פירושו אנשים, תקשורת, הידברות, קהל שבעבורו מייצרים אותו.
התנועה הקיבוצית הוקמה על בסיס רעיוני - חברתי שבבסיסו הקשר האינטימי והבלתי אמצעי. לכן, מובנת מאליו הזיקה המיוחדת לגרפיקה. גרפיקה כמשרתת רעיון אידיאולוגי, פוליטי ותרבותי על בסיס אינטימי (מדורת השבט).
הגרפיקה הייתה לאומנות עממית שבאמצעותה ניתן לשתף את הרבים בחוויות אסטטיות, אך בו זמנית להעביר באמצעותה מסרים חברתיים – ואידיאולוגיים.  חלק משמעותי מהגרפיקה הקיבוצית היא אילוסטרציה. אילוסטרציה לנרטיב, לרעיון, לאידיאולוגיה. הגרפיקה הייתה למלווה נאמן לדרך הקיבוצית.
ההבנה שהחג והמועד ותרבות הצוותא ככלל  חשובים לגיבוש הזהות הקיבוצית כמייצגת אלטרנטיבה חילונית, חייבה גם אלמנטים קישוטיים כאחד מהמרכיבים המשמעותיים של בניין תרבותי חדש.
התנאים הקשים והלא פשוטים של האמן הקיבוצי בראשית דרכו סללו את הדרך לגרפיקה. האמן הקיבוצניק  לא נדרש לאמצעים ומשאבים רבים כדי לבצע אותה. הגרפיקה הייתה חלק מהאפשרות והנגישות לייצר אומנות. יותר בכך, באמצעות הגרפיקה קיבל האמן הקיבוצי את הלגיטימיות המתבקשת מהחברה הקיבוצית ומהממסד התנועתי.  האמן הקיבוצי ראה את עצמו חלק ממהלך חברתי רחב של בניית חברה סוציאליסטית-חלוצית בא"י.   החברה הקיבוצית ככלל עודדה אותו בכך.

                                               *************
 בינואר 1952 נפתח בקיבוץ "אלונים" המכון הגראפי של הקיבוץ (הקיבוץ המאוחד),  או כפי שהוא נוסח בכתובים "המכון לציור שימושי". 
בביטאון הקיבוץ המאוחד נכתב: "למוסדות הקבועים של הקיבוץ נוסף בימים אלה המכון לציור שימושי שהוקם באלונים" ובהמשך הרשימה: " מחלקת ההסברה נטלה לעצמה את התפקיד לנצל את האמצעים הציוריים הגראפיים לרשות ההסברה בפנים הקיבוץ ומחוצה לו" ("בקיבוץ", 9 בינואר 1952). בקיבוץ אלונים היה חבר גרפיקאי מקצועי בשם דן גלברט. מלבד הקריקטורות הנפלאות שלו שהתפרסמו בביטאון "הקיבוץ" הוא הפיק תערוכות מעוצבות ואייר כרזות. הוא היה הדמות המקצועית של המכון. (2)

הקמת המכון בקיבוץ אלונים הייתה למעשה הגושפנקה הרשמית לנחיצותה האידיאולוגית והאומנותית של הגרפיקה הקיבוצית השימושית, במיוחד זו המתייחסת לתחום קישוט  החג והמועד.

רשימת כל המאמרים

"אוסף איתמר" – לזכרו של איתמר רשף "אורות וצללים" באמנות – דברים לחג האורים "בחצר הקיבוץ". "גבעת חביבה" צעירה בת –שבעים "דברות השומר" "והייה הנטע לאות ברית בינינו ובין הארץ הזאת" "יומן אחווה" 1927-1920 "לא עיר לא כפר" מחשבה אדריכלית להווה. "מדורת השבט" "מודעה למועד" - אוסף כרזות חג בקיבוץ רמת יוחנן "מסביב יהום הסער" "מתנוסס הנס על תורן" – על דגלי השומר הצעיר במלאות מאה שנים לתנועה 100 שנים לעלייה השלישית 1967 אומנות שעת מלחמה אבד לי רע אביבה אופז אביטל גבע אדריכל בונה תרבות אומנות במלחמה - שלושים שנה למלחמת לבנון הראשונה. אופוריה מלא המשכן אופק חדש לאופקים חדשים אור הנר המבצבץ ועולה מבין סדקי האוהל אייבי נתן אמנות במרחב הציבורי הקיבוצי אמנות החיים אפמרה אראלה הורוביץ ארבעה יוצרים - המאחד והשונה שביניהם אריה אהרוני אריה רוטמן ארכיונו של מועמד לבגידה אשר בנארי אתר שיירת יחיעם באוהאוס בונים את ישראל בועז טל בין ג'וערה לעין השופט בין להבות "סטולין" למגילת רות בני ברק בעקבות תערוכתו של עמרי טלמור בשיר ובחרט בתנועה מתמדת גבעת חביבה גבעת חביבה כיום – דף להפצה בעלוני הקיבוצים גורם אנושי גלויות הועד למען השלום בישראל גרפיקה קיבוצית דוד פרלמוטר בעין מצלמתו דליה דנון דן אמיתי האדריכלות של מנחם באר האין סוף של המינימליזם האיש שלא הלך ב"תלם" האם קיימת גרפיקה קיבוצית האמן הקיבוצי ודרכו אל הגרפיקה הארכיון מבקר בתערוכה הגדת התשעים הגדת פסח קיבוצית הגה אניית השלום הגרעין והקליפה הדגל האדום כאיקון אומנותי. הדימויים החזותיים שבהגדה- פתיחות מול סגירות. הזבוב על קיר ילדותנו החטיבה ההסטורית בחבצלת הטעם הקיבוצי הידיד של השדות החרושים הכרזה המאוירת המוזות לא שתקות יובל דניאלי המידה היא מידת כל הדברים יובל דניאלי יד יערי חבצלת קבוצת חבצלת החטיבה ההיסטורית בחבצלת מסטצ'קין המילה לא שוכחת המפות של נועם רבינוביץ המקצוע: גרפיקה הסמל הגראפי של הקיבוץ הסמל הקיבוצי הפעלה הציירת שלא התעלמה מהחלשים הקורא בקפה הקיבוץ בתרבות ובחברה הישראלית הקיבוץ כמותג פרסומי הקריקטורה הקיבוצית הקריקטורה הקיבוצית. הרהורי ארכיונאי מתעד הרפת כמשל - הרהורי חג הביכורים השנים המופלאות של "הפועל המעפיל". חג עצמאות חג פורים חדר אכילה ובליבו חומה טולי (שאול) באומן טנק מצופה בנצנצים. (על דמותו של צה"ל בגלויות ברכה לשנה טובה) יד יערי יד יערי יום יום יד שניה יובל דניאלי יוחנן סימון יוסי וסיד – נופי אשליה אורבניים יניב שפירא יסטוריה במבט אדריכלי ישראל פיינמסר כנס גבעת חביבה השלישי לבנות ולהיבנות בה לוח המודעות הקיבוצי ליאון המדפיס לירות בתוך הנגמ"ש למראית עין למראית עין – ספר צילומים חדש למתי חלילי. מאיר דרום – צילומים מארץ סין – תערוכת צילום באולם המופעים בעין השופט מועצה אזורית מנשה מוקי צור מנדל שרל מסע לאין קץ מעגלי שייכות מצעד השומריות מרכז אמנות גבעת חביבה מרכז אמנות משותף גבעת חביבה משה לפידות משכן לאמנות בעין חרוד מתחת לפנס מתחת לפנס 5 נדב מן נפתלי אופנהיים נשף מסכות נתינה שכל כולה קבלה סיור אנתרופולוגי סיור אנתרופולוגי בבני ברק סיור בעקבות האדריכלות של גבעת חביבה סמל חג הקיבוץ סמלי עצמאות עינת אמיתי עלוני קיבוץ עלי אלון עמי ואלך ענת לידרור פבל וולברג פורים פורסים פרופ' גילה בלס צבע משותף – אומנות פלסטית במרחב הציבורי הקיבוצי צוותא צילה ליס צילום אדריכלי קום והתהלך בארץ קיבוץ הזורע קיבוץ נחשון קיבוצניק בבני ברק קפריסין ראוותנות מול צניעות ראוף אבו – פנה רדכי אמיתי רודא רודא ריילינגר רוני רכב רלי אברהמי רפי מינץ שבועות שדות שבעמק שושנה לב שי לילדנו שלוש הגדות מיוחדות לפסח שם מלחמה משתוללת כאן שותלים ורוקדים. שמואל מסטצ'קין שמחת המעשה תבנית נוף שדותיו – מחווה אומנותי לחג הביכורים תמיר קרתא תערוכה תנועתנו בקפריסין תערוכות תפריט פועלים תרבות וחברה