דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר 13, 2014

בשבחי ה"אפמרה"

לאחרונה קיימת התעניינות אקדמית ומחקרית באוספי "אפמרה". ההתעניינות הרחבה הגיעה עד לפתחו של ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה. גם אנחנו נדרשנו לטפל בסוגיה זו וללמוד על חשיבותה, וכמובן לתת כתף למאמץ התיעוד הלאומי הרחב של חומרי ה"אפמרה"  שבראשו עומדת הספרייה הלאומית. הפרויקט נקרא " מסע בזמן " ומטרתו לאסוף פריטי אפמרה ישראלית , לסרוק אותם ולהנגישם לציבור הרחב. המושג "אפמרה" גזור מהמילה היונית       ephemeros שפירושו (על פי מילון ראובן  אלקלעי)  קצר ימים, בן יומו, חד יומי.   כאשר מדובר בחומרי "אפמרה"  בהקשר ארכיונאי, הכוונה היא לאותם פרסומים שנשמרו בארכיון, המיועדים לציבור או לחלק ממנו שעניינו קצר מועד לרוב  בן יום אחד. ככלל האפמרה איננה מיועדת לשימור. היא נזרקת אל סל האשפה לאחר קריאתה או בתום השימוש בה. דוגמא טובה היא  כרטיסי תחבורה ציבורית ותיאטרון או להבדיל כרטיסי הצבעה לרשימות ביום הבוחר.  כאשר אנחנו הארכיונאים נוברים במסמכי ואוספי הארכיונים האישיים מסתבר כי בעליהם  שמרו לעצמם כעדות לפועלם האישי והציבורי חומרי אפמרה  לרוב.  חומרים המעידי